Stagefinder.nl | Algemene Voorwaarden

1. Stagefinder.nl

Welkom bij Stagefinder.nl! Wij zijn een platform dat zich toelegt op het samenbrengen van muzikanten en open podia. Via ons platform kunnen mensen in Nederland podia aanmaken, ontdekken, delen en zich hiervoor registreren.

1.1 De Diensten; Verantwoordelijke partij

Stagefinder.nl wordt aangeboden, onderhouden en verzorgd door Stagefinder. We verwijzen hiernaar als onze “Diensten”.
Stagefinder.nl. is een bedrijf met haar  hoofdkantoor op Kennemerplein 11-17, 2011 MH te Haarlem.
Heb je vragen of opmerkingen, dan laat het ons weten via bovenstaand adres of door contact met ons op te nemen.

1.2 Gebruikers

Stagefinder.nl biedt via de Diensten een eenvoudige en snelle manier voor geregistreerde gebruikers die open podia  organiseren, om webpagina’s te maken die zijn gekoppeld aan hun open podia, om die pagina’s en evenementen te promoten aan bezoekers of internetsurfers van de Diensten en om of gratis registraties te verlenen.

2. Onze Privacy verklaring

2.1 Toepassing

In dit Privacy beleid wordt ons beleid uiteengezet met betrekking tot gegevens die worden verzameld van Gebruikers op of via de Diensten en die kunnen worden gekoppeld aan of betrekking hebben op een specifieke persoon, en/of die kunnen worden gebruikt om die persoon te identificeren (“Persoonsgegevens”). “Niet-persoonsgegevens” zoals gebruikt in dit Privacy beleid is daarom alle informatie die geen betrekking heeft op een persoon en/of niet kan worden gebruikt om een persoon te identificeren. Wij nemen de privacy van jouw Persoonsgegevens serieus. Daarom hebben we dit Privacy beleid opgesteld. Lees dit Privacy beleid goed door, aangezien het belangrijke informatie bevat over jouw Persoonsgegevens en andere informatie.
Wanneer je gebruikmaakt van de Diensten, kunnen wij ook Niet-persoonsgegevens verzamelen. De beperkingen en vereisten in dit Privacy beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, openbaar maken, overdragen en opslaan van Persoonsgegevens zijn niet van toepassing op Niet-persoonsgegevens.

3. Persoons gegevens die wij verzamelen

Wanneer je met ons communiceert via de Diensten , kunnen wij Persoonsgegevens en andere gegevens van jou verzamelen, zoals hieronder verder wordt beschreven:
Wanneer je de Diensten gebruikt of met ons communiceert via de Diensten, kunnen wij Persoonsgegevens verzamelen, zoals hieronder verder wordt beschreven:

3.1 Alle Gebruikers

Informatie die jij aan ons verstrekt: Wij verzamelen Persoonsgegevens van alle Gebruikers wanneer je dergelijke informatie vrijwillig verschaft aan de Diensten, zoals wanneer jij je registreert voor toegang tot de Diensten, wanneer je contact met ons opneemt met een vraag, wanneer je reageert op een van onze onderzoeken of gebruikmaakt van bepaalde delen van de Diensten. De Persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen omvatten zonder beperking je naam, adres, e-mailadres en andere persoonlijk identificeerbare informatie. Gebruikers kunnen hiermee persoonlijk geïdentificeerd worden.
Informatie die wij automatisch verzamelen: We verzamelen bovendien bepaalde technische gegevens die automatisch naar ons worden verzonden vanaf de computer, het mobiele apparaat en/of de browser waarmee je toegang verkrijgt tot de Diensten (“Automatische gegevens”). Deze Automatische gegevens omvatten, zonder beperking, een unieke id. die is gekoppeld aan je toegangsapparaat en/of -browser (waaronder, bijvoorbeeld, je IP-adres (Internet Protocol)), kenmerken van je toegangsapparaat en/of -browser, statistieken over je activiteiten op de Diensten, informatie over hoe je bij de Diensten bent gekomen en gegevens die worden verzameld via cookies, pixeltags, lokale gedeelde objecten, web opslag en andere vergelijkbare technologieën. In ons Cookiebeleid vind je meer informatie over ons gebruik van cookies en andere gelijksoortige traceringstechnologieën.
Wanneer jij je registreert voor de Diensten of op een andere manier Persoonsgegevens naar ons verzendt, kunnen wij andere Niet-persoonsgegevens (waaronder Niet-persoonsgegevens verzameld van derden) aan jouw Persoonsgegevens koppelen. In dat geval behandelen we dergelijke gecombineerde gegevens als Persoonsgegevens totdat deze niet meer aan jou kunnen worden gekoppeld of kunnen worden gebruikt om jou te identificeren.

3.2 Organisators

Als je een Organisator bent, verzamelen we extra Persoonsgegevens van je.
Als je een Organisator bent, verzamelen we extra Persoonsgegevens van je.
Informatie die jij aan ons verstrekt.
Informatie die wij uit andere bronnen verkrijgen: We kunnen ook Persoonsgegevens verzamelen of ontvangen van derden, zoals websites van derden, je bank, onze betalingsverwerkingspartners en kredietinstellingen.

3.3 Bezoekers

Als je een Bezoeker bent, verzamelen we extra Persoonsgegevens van je.
Informatie die jij aan ons verstrekt: Als jij je registreert voor een betaald evenement, verzamelen wij financiële gegevens van je (bijv. je creditcardnummer en de vervaldatum, het factuuradres, enz.), waarvan sommige gegevens Persoonsgegevens kunnen zijn. Daarnaast kunnen Organisators registratiepagina’s voor evenementen maken om vrijwel alle mogelijke gegevens te verzamelen van Bezoekers in verband met registratie voor een evenement van de Organisator dat op de Diensten voorkomt. Als een Bezoeker deze gegevens vrijwillig verschaft in verband met registratie voor een evenement of anderszins, zijn de gegevens beschikbaar voor ons en zullen ze door ons worden opgeslagen conform dit Privacy beleid. Daarnaast zullen dergelijke gegevens worden geleverd aan de Organisator van het evenement in kwestie overeenkomstig “Onze openbaarmaking van gegevens die wij verzamelen: Organisators” hieronder.
Informatie die wij uit andere bronnen verkrijgen: We kunnen ook Persoonsgegevens verzamelen of ontvangen van derden, zoals Organisators, andere Bezoekers of integraties van sociale media.

4. Hoe we jouw Persoonsgegevens gebruiken

Wij gebruiken de Persoonsgegevens die wij verzamelen op een manier die in overeenstemming is met dit Privacy beleid. Wij kunnen de Persoonsgegevens als volgt gebruiken:

4.1 Specifieke reden

Als je Persoonsgegevens verstrekt om een specifieke reden, kunnen we de Persoonsgegevens gebruiken in verband met de reden waarom deze zijn verstrekt. Bijvoorbeeld: als je via e-mail contact met ons opneemt, gebruiken wij de Persoonsgegevens die je verstrekt om je vraag te beantwoorden of je probleem op te lossen, en sturen we ons antwoord naar het e-mailadres waarvandaan de vraag is verstuurd.

4.2 Toegang en gebruik

Als je Persoonsgegevens verstrekt om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Diensten of de functionaliteit daarvan, gebruiken we jouw Persoonsgegevens om je toegang te bieden tot of gebruik te laten maken van de Diensten of de functionaliteit en om jouw gebruik van de Diensten of de functionaliteit te controleren. Als je bijvoorbeeld Persoonsgegevens verstrekt met betrekking tot je identiteit of kwalificaties om bepaalde delen van de Diensten te gebruiken, gebruiken we die informatie om een beslissing te nemen bij het toegang verlenen aan jou om dergelijke Diensten te gebruiken en om je doorlopende kwalificaties voor het gebruik van dergelijke Diensten te controleren.

4.3 Interne bedrijfsdoeleinden

We kunnen jouw Persoonsgegevens gebruiken voor interne bedrijfsdoeleinden, inclusief en zonder beperking om ons te helpen de content en functionaliteit van de Diensten te verbeteren, om de gebruikers van de Diensten beter te leren kennen, om de Diensten te verbeteren, om bescherming te bieden tegen overtredingen, deze vast te stellen of aan te pakken, om onze Servicevoorwaarden af te dwingen, om jouw account te beheren en om je klantenservice te verlenen, en om de Diensten en onze bedrijfsvoering in het algemeen te beheren.

4.4 Marketing

Waar dit in overeenstemming is met jouw marketingvoorkeuren, kunnen we jouw Persoonsgegevens gebruiken om in de toekomst contact met je op te nemen voor marketing- en reclamedoeleinden, inclusief en zonder beperking om je te informeren over diensten of evenementen waarvan wij denken dat ze voor jou interessant zijn, om promotie- en marketingmateriaal te ontwikkelen en dit aan jou te laten toekomen, en om content en advertenties in of buiten de Diensten te vertonen waarvan wij denken dat die voor jou van belang zou kunnen zijn. Met name Organisators moeten zich realiseren dat wij gebruik kunnen maken van informatie die we ontvangen of verzamelen over Bezoekers (inclusief en zonder beperking van de registratiepagina voor een evenement van een Organisator) overeenkomstig de voorwaarden van dit Privacy beleid, inclusief op de manier zoals hierboven uiteengezet.

4.5 E-mails van Organisators

Wij stellen Organisators in staat onze e-mailtools te gebruiken om contact op te nemen met Bezoekers voor hun lopende en voltooide evenementen, zodat je e-mails vanuit ons systeem kunt ontvangen die oorspronkelijk afkomstig zijn van zulke Organisators. Als jij je hebt geregistreerd voor een evenement op de Diensten, is je e-mailadres beschikbaar voor die Organisator. Organisatoren kunnen echter ook de e-mailadressen die ze van externe bronnen hebben, importeren en communicatie verzenden via de Diensten naar die e-mailadressen en wij bezorgen dergelijke communicatie aan die e-mailadressen. Zie “Afmelden van elektronische communicatie” hieronder om te lezen hoe jij je voor deze communicatie kunt afmelden.

4.6 Overige doeleinden

Als wij van plan zijn Persoonsgegevens te gaan gebruiken op een manier die niet in overeenstemming is met dit Privacy beleid, stellen we je op de hoogte van dit voorgenomen gebruik vóór of op het moment dat de Persoonsgegevens worden verzameld, of we vragen je om jouw toestemming nadat de gegevens zijn verzameld, maar voordat ze worden gebruikt.

5. Hoe we jouw Persoonsgegevens openbaar maken en overdragen

5.1 Geen doorverkoop

Wij zullen jouw Persoonsgegevens nooit doorverkopen. Wij beschouwen deze gegevens als een essentieel onderdeel van onze relatie met jou. Daarom zullen we jouw Persoonsgegevens niet doorverkopen aan derden, inclusief externe adverteerders. Er zijn echter bepaalde omstandigheden waarin wij jouw Persoonsgegevens openbaar kunnen maken, overdragen of uitwisselen met bepaalde derden zonder jou daarvan verder op te hoogte stellen, zoals hieronder uiteengezet.

5.2 Bedrijfsoverdrachten

Naarmate ons bedrijf zich ontwikkelt, kunnen wij bedrijven of activa verkopen of kopen. In het geval van een overname, fusie, reorganisatie, ontbinding of vergelijkbare gebeurtenis, kunnen Persoonsgegevens deel uitmaken van de overgedragen activa. Je erkent en stemt ermee in dat een opvolger of nieuwe eigenaar van Stagefinder (of de activa van Stagefinder) het recht behoudt om gebruik te maken van jouw Persoonsgegevens en andere gegevens overeenkomstig de voorwaarden van dit Privacy beleid.

5.3 Moedermaatschappijen, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen

Wij kunnen jouw Persoonsgegevens ook delen met onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen en/of gelieerde ondernemingen voor doeleinden die in overeenstemming zijn met dit Privacy beleid. Onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen zijn verplicht om met de Persoonsgegevens om te gaan overeenkomstig dit Privacy beleid.

5.4 Vertegenwoordigers, consultants en serviceproviders

We kunnen jouw Persoonsgegevens delen met onze opdrachtnemers en serviceproviders die namens Stagefinder Persoonsgegevens verwerken om bepaalde bedrijf gerelateerde functies uit te voeren. Deze bedrijven zijn onder andere onze marketingbureaus, databaseserviceproviders, serviceproviders voor back-up en disaster recovery en e-mailserviceproviders. Wanneer wij een ander bedrijf inhuren voor het uitvoeren van dergelijke functies, kunnen wij aan hen informatie verstrekken, inclusief Persoonsgegevens, in verband met het uitvoeren van deze functies.

5.5 Facebook en andere verbindingen met derden

Je kunt jouw Stagefinder-account koppelen aan jouw accounts bij diensten van derden, zoals Facebook. In dat geval kunnen we conform de bepalingen in dit Privacy beleid informatie met betrekking tot jouw account verzamelen, gebruiken, openbaar maken, overdragen en opslaan. Als je bijvoorbeeld een verbinding maakt met Facebook, slaan we jouw Facebook-id, voornaam, achternaam, e-mailadres, locatie, vriendenlijst en profielfoto op en gebruiken we deze om verbinding te maken met jouw Facebook-account om bepaalde functionaliteit van de Diensten te leveren. We kunnen bijvoorbeeld evenementen aanbevelen waarin jouw Facebook-vrienden zijn geïnteresseerd en de evenementen waarin jij bent geïnteresseerd, of waar jij naartoe gaat, delen met bepaalde groepen mensen, zoals jouw Facebook-vrienden.

5.6 Juridische vereisten

We kunnen jouw Persoonsgegevens openbaar maken als we daartoe bij wet worden verplicht teneinde (bijvoorbeeld) te voldoen aan een dagvaarding of een verzoek van justitie, een rechtbank of overheidsinstelling (inclusief op verzoek van openbare instanties om aan de vereisten van nationale veiligheid of rechtshandhaving te voldoen), of wanneer wij van mening zijn dat een dergelijke actie noodzakelijk is (a) om te voldoen aan een juridische verplichting, (b) ter bescherming of verdediging van onze rechten, belangen of eigendommen of die van derden, (c) om mogelijke overtredingen in samenhang met de Diensten te voorkomen of te onderzoeken, (d) om in dringende omstandigheden te handelen ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Diensten of het publiek, of (e) om ons te beschermen tegen wettelijke aansprakelijkheid.

6. Hoe we jouw Persoonsgegevens opslaan

Wij kunnen Persoonsgegevens zelf opslaan of dergelijke gegevens kunnen worden opgeslagen door derden aan wie we ze hebben overgedragen conform dit Privacy beleid. Wij ondernemen in onze ogen redelijke stappen om de Persoonsgegevens die via de Diensten worden verzameld te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeoorloofd gebruik, onbedoelde openbaarmaking, verandering en vernietiging. Geen enkele verzending via een netwerk, server, database of internet of e-mail is echter ooit volledig veilig of foutloos. Daarom moet je altijd zorgvuldig nadenken over welke gegevens je elektronisch aan ons verstuurt. Houd hiermee rekening wanneer je Persoonsgegevens via internet openbaar maakt.

7. Hoe je jouw Persoonsgegevens kunt oproepen, updaten, corrigeren of verwijderen

Je kunt om toegang verzoeken tot bepaalde Persoonsgegevens die wij van jou bewaren. Je kunt ons ook vragen om onjuiste Persoonsgegevens te corrigeren, updaten of verwijderen.
Zowel geregistreerde als niet-geregistreerde Gebruikers kunnen deze rechten uitoefenen door rechtstreeks contact op te nemen via ons ondersteuningscentrum of op het onderstaande adres.
We zullen alle verzoeken in overweging nemen en beantwoorden in overeenstemming met van toepassing zijnde wetgeving.

8. Hoelang we jouw Persoonsgegevens bewaren

We bewaren jouw Persoonsgegevens zo lang als jij de Diensten blijft gebruiken. Je kunt jouw account sluiten door contact met ons op te nemen. We bewaren Persoonsgegevens mogelijk gedurende een aanvullende periode voor zover dit is toegestaan of vereist door van toepassing zijnde wetgeving. Zelfs als we jouw Persoonsgegevens verwijderen, kunnen deze voor een verdere periode blijven bestaan op back-up- of archiefmedia om juridische, wettelijke of belastingredenen, of om legitieme en wettige zakelijke doeleinden.

9. Cookies, pixeltags, lokaal gedeelde objecten, web opslag en vergelijkbare technologieën

Lees ons Cookiebeleid voor meer informatie over ons gebruik van cookies en andere gelijksoortige traceringstechnologieën.

10. Jouw keuzen

Je hebt verschillende keuzen als het gaat om jouw Persoonsgegevens:

10.1 De Persoonsgegevens die je verstrekt, beperken

Je kunt de Diensten gebruiken zonder Persoonsgegevens te verstrekken (anders dan Automatische gegevens voor zover deze worden gezien als Persoonsgegevens onder toepasselijke wetten) of door de Persoonsgegevens die je verstrekt te beperken. Als je ervoor kiest geen Persoonsgegevens te verstrekken of de Persoonsgegevens die je verstrekt te beperken, kun je bepaalde functies van de Diensten mogelijk niet gebruiken. Zo zijn bijvoorbeeld voor het openen van een account of het kopen/verkopen van tickets je naam en e-mailadres verplicht.

11. Uitzonderingen

11.1 Persoonsgegevens die aan derden worden gegeven

Dit Privacy beleid is niet van toepassing op Persoonsgegevens die je via de Diensten of op een andere manier aan een andere Gebruiker of bezoeker geeft, waaronder aan Organisators op evenementpagina’s of gegevens die door jou in openbare gedeelten van de Diensten worden gepubliceerd.

11.2 Links naar derden

Dit Privacy beleid geldt alleen voor de Diensten. De Diensten kunnen links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd (de “Sites van derden”). Het beleid en de procedures die hier worden beschreven, zijn niet van toepassing op de Sites van derden. De links vanuit de Diensten betekenen niet dat wij de Sites van derden steunen of hebben bekeken. Wij stellen voor om direct contact op te nemen met die sites voor informatie over hun privacy beleid.

11.3 Geaggregeerde persoonsgegevens

We streven er voortdurend naar om de gebruikers van de Diensten beter te leren kennen en van dienst te zijn. Daarom doen we vaak onderzoek naar de demografische gegevens van onze klanten, hun interesses en hun gedrag op basis van Persoonsgegevens en andere informatie die we hebben verzameld. Dit onderzoek kan worden gecompileerd en geanalyseerd op basis van aggregatie en deze geaggregeerde gegevens kunnen niet worden gebruikt om jou persoonlijk te identificeren. Deze gegevens worden daarom als Niet-persoonsgegevens beschouwd en behandeld.

12. Kinderen

Wij verzamelen niet bewust Persoonsgegevens van kinderen jonger dan dertien (13) jaar. Als je jonger dan dertien (13) jaar bent, vragen we je om geen Persoonsgegevens te verstrekken via de Diensten. We stimuleren ouders en wettelijke vertegenwoordigers om het internetgebruik van hun kinderen te controleren en ons te helpen bij het toepassen van ons Privacy beleid door hun kinderen te instrueren nooit Persoonsgegevens te verstrekken via de Diensten zonder hun toestemming. Als je denkt dat een kind jonger dan 13 jaar Persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt via de Diensten, neem je contact met ons op. Wij zullen vervolgens proberen die gegevens uit onze databases te verwijderen.

13. Veranderingen in dit Privacy beleid

De Diensten en onze bedrijfsvoering kunnen van tijd tot tijd veranderen. Daardoor kan het soms noodzakelijk zijn veranderingen aan te brengen in dit Privacy beleid. Wij behouden ons het recht voor dit Privacy beleid volledig naar eigen goeddunken op elk moment bij te werken of te wijzigen (tezamen “Wijzigingen”). Wijzigingen van dit Privacy beleid worden op de Site gepubliceerd, waarbij de datum bij “Laatst bijgewerkt” boven aan het Privacy beleid wordt gewijzigd. In bepaalde omstandigheden kan Stagefinder, maar dit is niet verplicht, je voorzien van een extra kennisgeving van dergelijke Wijzigingen, bijvoorbeeld via e-mail of meldingen als onderdeel van de Diensten. Wijzigingen worden dertig (30) dagen na de datum bij “Laatst bijgewerkt” van kracht of enige andere datum die wordt medegedeeld in enige andere kennisgeving aan jou.
Lees dit beleid regelmatig door, vooral voordat je Persoonsgegevens verstrekt. Dit Privacy beleid is voor het laatst bijgewerkt op de hierboven aangegeven datum. Als je gebruik blijft maken van de Diensten nadat dergelijke Wijzigingen van dit Privacy beleid van kracht zijn geworden, ga je akkoord met dergelijke Wijzigingen. Als je niet akkoord kunt gaan met enige wijziging van dit Privacy beleid, is je enige rechtsmiddel het niet langer benaderen, bekijken en anderszins gebruiken van de Diensten.

X
X
X